რა პრობლემებს აგვარიდებს სექსუალური განათლება ადრეული ასაკიდან?

ადამიანების განათლების მნიშვნელობაზე, მგონი, ყველანი ვთანხმდებით. ბევრისგან გაიგებთ, რომ განათლება ცხოვრებაში უმთავრესია, თუმცა ეს პრაქტიკა, სამწუხაროდ, ხშირად მხოლოდ სხვებისთვის რჩევის მიცემაში გამოიხატება, საკუთარ თავზე კი ნაკლებს ვფიქრობთ, ან თავი უკვე საკმარისად განათლებული გვგონია.

მოდით, ამ პოსტში სექსუალური განათლების მნიშვნელობაზე საუბრით შემოვიფარგლოთ, რომელიც ასეთი იშვიათია ჩვენს ქვეყანაში…

როგორ ფიქრობთ, უნდა ისწავლებოდეს, თუ არა, სკოლებში სექსუალური განათლების საკითხები? უნდა ვსაუბრობდეთ თუ არა აღნიშნულ თემებზე? თუ „კი“, მაშინ ვინ უნდა საუბრობდეს – სკოლის ექიმი თუ მასწავლებელი; ნაწილობრივ, მშობელმა უნდა იტვირთოს ეს ფუნქცია, თუ ყველამ ერთად?

მაშინ, როცა:

 • სკოლებში, სადაც ბიოლოგიაში განაყოფიერების ნაწილს მასწავლებელი არც კი ხსნის და გვეუბნება, რომ სახლში წავიკითხოთ?
 • ლიტერატურული პერსონაჟების – ვარდისახარის, ნაზიბროლას, მზაღოს და სხვების სექსუალური სცენების აღწერისას, მეათე, მეთერთმეტე კლასებშიც კი – სიცილს ვერ ვიკავებთ?

მსოფლიოში და ბოლო დროს საქართველოშიც, ბიჭები და გოგონები სექსუალურ ცხოვრებას ადრეულ ასაკში იწყებენ, მაგრამ ყველა მათგანსაც არ აქვს საკმარისი ცოდნა…

რას მოგვცემს სექსუალური განათლების ხელმისაწვდომობა?

 1. გავიგებთ მეტს, ოჯახის დაგეგმვის/კონტრაცეფციის, ჯანსაღი ცხოვრების წესის, ჰარმონიული ურთიერთობების, ინფორმირებული არჩევანის შესახებ და გვექნება ნაკლები არასასურველი ორსულობა, შესაბამისად, აბორტებისა და აბორტით გამოწვეული გართულებების ნაკლები ალბათობა;
 2. თავის მხრივ, დაუგეგმავი ორსულობის ნაკლები შემთხვევა, ნაკლებ ოჯახს შექმნის საზოგადოებრივი სტერეოტიპების და, შესაბამისად, იძულების წესით;
 3. შევძლებთ ოჯახის თუ ურთიერთობის პარალელურად ავაწყოთ კარიერა, საკითხს სერიოზულად მივუდგეთ და დავგეგმოთ საკუთარი მომავალი;
 4. შევამციროთ სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების რისკი;
 5. გვქონდეს სრულფასოვანი სექსუალური ცხოვრება, შესაბამისად, გავიმარტივოთ პარტნიორთან ჰარმონიული ურთიერთობა…

საინტერესოა, რამდენი საჯარო ლექციის ან ტრენინგის შესახებ გსმენიათ ამ თემაზე? რამდენი წყარო მოგეპოვებათ ქართულ ენაზე, სადაც საკითხი სიღრმისეულად არის განხილული და სასურველი ინფორმაციის მიღებაა შესაძლებელი?

ფაქტია, რომ თემის აქტუალურობა მაღალია, მაგრამ  აუცილებელია კომპეტენტურ ადამიანებთან საუბარი.

ვარაუდი და ლოგიკური მსჯელობა, დაუსრულებლად შეგვიძლია, თუმცა ეს ის შემთხვევაა, როცა აუცილებელია, რაც შეიძლება სწრაფად გადავდგათ ქმედითი ნაბიჯები.

ეს ნაბიჯები კი ნაწილობრივ გადადგმულია, რის მაგალითადაც შეგვიძლია განვიხილოთ ასოციაცია ,,ჰერა XXI”, რომელიც საინფორმაციო-საგანმანათლებლო კამპანიებსა და ტრენინგებს ატარებს და სხვადასხვა თვალსაჩინო მასალას ქმნის პროფესიული ჯგუფებისთვის, ახალგაზრდებისთვის, მაღალი რისკის ჯგუფების, ფერტილური ასაკის ქალებისთვის, იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის, სოფლად მცხოვრები გოგონებისა და ბიჭებისთვის, აივ-პოზიტიური ადამიანებისთვის, ეთნიკური უმცირესობებისთვის და მოზარდებისთვის, რათა მათ სწორი ინფორმაცია მიიღონ სექსუალური ცხოვრებისა და მასთან დაკავშირებული იმ გამოწვევების შესახებ, რაც ბევრ უსიამოვნებასაც აგვარიდებს და ჩვენს პირად ცხოვრებასაც უფრო ჰარმონიულს გახდის.

ავტორი: გურამ შეროზია

ოჯახის დაგეგმვა

თქვენ ალბათ ცდილობთ, უკეთესად დაგეგმოთ თქვენი მომავალი ცხოვრება, შექმნათ ოჯახი და გყავდეთ შვილები. სწორედ  ამისთვის არის მნიშვნელოვანი  ოჯახის დაგეგმვა. ოჯახის დაგეგმვა ნიშნავს: სასურველ დროს გააჩინოთ ჯანმრთელი შვილები, შეგნებულად განსაზღვროთ ოჯახში ბავშვთა რაოდენობა და მშობიარობებს შორის შუალედი და სწორად წარმართოთ სექსუალური ცხოვრება, ასევე, თავიდან აიცილოთ არასასურველი ორსულობა და აბორტი, შეინარჩუნოთ ჯანმრთელობა.

სამწუხაროდ, რომ საქართველოში ამ ეტაპზე, ნაკლებად არის განვითარებული ოჯახის დაგეგმვის კულტურა:

 • გსმენიათ, რა რისკებთან არის დაკავშირებული, ნაადრევი ორსულობა და ის, რომ დედათა და ჩვილთა სიკვდილიანობა საკმაოდ მაღალია ჩვენს ქვეყანაში?
 • იცით, რამდენად მნიშვნელოვანია, გოგონების და ქალების, ამ კუთხით განათლების ამაღლება, მათი კარიერული განვითარებისთვის, თუ საზოგადოებრივ საკითხებში მეტი ჩართულობისთვის?
 • ასევე, რამდენად მნიშვნელოვანია, პარტნიორთან ჰარმონიული ცხოვრება და შვილის ყოლა მაშინ, როცა ამას გეგმავ, როცა ამისთვის მზად ხარ, როგორც ფინანსურად, ასევე მორალურად…
 • რამდენად მნიშვნელოვანია ეს შვილისთვის, მისი აღზრდისა და განვითარებისათვის…

მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობის მიხედვით, საქართველოში ქორწინების მინიმალურ ასაკად 18 წელია მიჩნეული, ადრეულ ასაკში ქორწინებისა და ნაადრევი ორსულობის  რიცხვი საკმაოდ მაღალია.საკმაოდ მაღალია ასევე მოზარდების აბორტებისა და სექსუალური გზით გადამდები ინფექციების რიცხვი დასავლეთ ევროპის ქვეყნებთან შედარებით.

უფრო მეტიც, პრობლემას ისიც ამძაფრებს, რომ საზოგადოების არც თუ ისე მცირე ნაწილი თვლის, რომ ამ მიმართულებით საგანგაშო არაფერია!

არასასურველი ორსულობის გამომწვევი მიზეზი შესაძლოა ისიც იყოს, რომ გოგონების დიდი ნაწილი არ არის ინფორმირებული კონტრაცეფციის შესახებ, როგორც ოჯახის დაგეგმვის უმნიშვნელოვანეს მეთოდზე ან არ აქვთ  ხელმისაწვდომობა ოჯახის დაგეგმვის სერვისებზე.

სწორად დაგეგმილი ოჯახი, ნიშნავს კარიერული საფეხურების სწორად დაგეგმვას, ფინანსურ სტაბილურობას და საბოლოოდ, ვიღებთ დამოუკიდებელ და ძლიერ ქალს. ანუ, ოჯახის დაგეგმვა თამამად შეიძლება მივაკუთვნოთ, წარმატების ფორმულის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საფეხურს.

რამდენიმე საკითხი, რაც ოჯახის დაგეგმვის კუთხით უნდა ვიცოდეთ:

 1. არსებობს კონტრაცეფციის მრავალფეროვანი, თანამედროვე მეთოდები, რომელიც შესაძლებელია მოერგოს თითოეული ქალის მოთხოვნილებებს და ჯანმრთელობის მდგომარეობას
 2. კონტრაცეფციის გამოყენება გაცილებით იაფი ჯდება, ვიდრე აბორტი და მასთან დაკავშირებული პრობლემები
 3. ოჯახის დაგეგმვა უნდა მოხდეს ისე რომ ქალის ორგანიზმს და ბავშვის აღზრდას არ შეექმნას პრობლემა. ანალოგიურად, გასათვალისწინებელია წყვილის ფინანსური, თუ ფსიქოლოგიური მზაობა
 4. ოჯახის დაგეგმვა არის დაბალანსებული და დაგეგმილი ცხოვრების საშუალება, რომელიც განვითარებისა და კარიერული ზრდის საშუალებას აძლევს ადამიანს
 5. ოჯახის დაგეგმვა ასევე არის პარტნიორთან ჰარმონიული ურთიერთოებების დამყარების საშუალება, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ოჯახური თანაცხოვრების დროს.

მარტივი გადაწყვეტა: მნიშვნელოვანია, მივმართოთ რეპროდუქტოლოგს, რომელიც წყვილს მისთვის სასურველი კონტრაცეპტივის შერჩევაში დაეხმარება. აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მათი ცხოვრების წესს, ჯანმრთელობის მდგომარეობას, შეხედულებას, ფინანსური მდგომარეობას დაა.შ.

ალბათ, დღემდე, ბევრმა ახალგაზრდამ არ იცის, რომ საქართველოში არსებობს ორგანიზაციები, რომლებიც ოჯახის სწორად დაგეგმვაში გვეხმარებიან, თან სრულიად უსასყიდლოდ.

დროულად მიმართე ჰერა XXI-ს, და მიიღეთ შემდეგი კონსულტაციები უფასოდ:

 1. ექიმ-რეპროდუქტოლოგის პირისპირ კონსულტაცია, ასევე, ონლაინ კონსულტაცია
 2. იურიდიული კონსულტაცია, რომელიც მოიცავს: ხარისხიანი სერვისის ხელმისაწვდომობას, პაციენტის უფლებების დაცვას და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს…

შეჯამების სახით: ოჯახის დაგეგმვა ნიშნავს მეტ სასურველ ბავშვს სასურველ დროს, შესაბამისად, აბორტის ალტერნატივის სახითაც გვევლინება. თავის მხრივ აბორტის ზიანი ქალის ორგანიზმსა თუ ფსიქიკაზე – ცნობილია.

შესაბამისად, გისურვებთ სწორად დაგეგმილ ოჯახს და ბედნიერ თანაცხოვრებას!

ავტორი: გურამ შეროზია